Alle berichten van Esther Wils

Machteloze Nederlanders

Deel 3 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken

Boudewijn Walraven (1947) is emeritus hoogleraar Koreaanse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden. Hij vertaalde klassieke Koreaanse literatuur (gepubliceerd onder de titel De redder der armen) en poëzie en doet onderzoek naar sjamanisme, boeddhisme en de sociale rol van geschiedschrijving.  Walraven is geboren uit twee Indische ouders en heeft altijd een grote belangstelling gehad voor koloniale geschiedenis en literatuur.  Verder lezen

Hoe mevrouw J. Kloppenburg me naar Indië bracht

Deel 2 in de serie ‘Het voetspoor van Indische boeken’

Vilan van de Loo is neerlandica en biografe; behalve van mevrouw Kloppenburg schreef zij inmiddels de levensverhalen van Beata van Helsdingen-Schoevers, Lin Scholte, Johannes ‘Pa’ van der Steur en Melati van Java – op de laatste promoveerde zij. Haar specifieke interesse voor de vrouwelijke schrijvers uit Indië komt tot uiting in een speciale website: Het damescompartiment online, naar de enigszins denigrerende kwalificatie die Rob Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische Spiegel hanteerde, nu omgesmeed tot geuzennaam. Haar nieuwe project betreft het leven van de roemruchte J.B. van Heutsz, van wie zij onlangs een brief publiceerde.  Op 28 mei, 16.30 u houdt zij op de Tong Tong Fair een lezing onder de titel ‘De grote twaalf. Indische boeken die Nederland veranderden’. Verder lezen

Boeken als voetspoor van onze Indische geschiedenis. Een persoonlijke keuze.

Deel 1 in de serie ‘Het voetspoor van Indische boeken

Ami Emanuel (1931) is geboren in Soerabaja, getogen in Bogor en Bandoeng en in 1949 definitief naar Nederland gekomen. Hij is voormalig gezagvoerder bij de KLM, bekende van Tjalie Robinson, Pasarganger van het eerste uur en levenslang fanatiek lezer van alles wat Indië en Indonesië betreft. Door zijn ervaringsdeskundigheid en zijn grote belezenheid heeft hij meermaals als meelezer kunnen fungeren bij historische studies en de schrijvers met zijn kritische opmerkingen voor uitglijders behoed. Verder lezen

Het voetspoor van Indische boeken

Dit jaar beleeft de Tong Tong Fair — voorheen Pasar Malam Tong-Tong, toen Pasar Malam Besar — zijn zestigste editie. Het festival, opgericht ten behoeve van de Indische Kunstkring Tong-Tong die ontstond rond het tijdschrift Tong Tong van schrijver en uitgever Tjalie Robinson, was van meet af aan bezig met boeken: de eigen en andermans uitgaven werden er verkocht, boeken gesigneerd en er werden tentoonstellingen over schrijvers georganiseerd, in samenwerking met het Letterkundig Museum. Meer over die lange geschiedenis kunt u nalezen in het boek van Florine Koning, De Pasar Malam van Tong Tong, een Indische onderneming (Stichting Tong Tong 2009).

In de loop van de jaren hebben klinkende namen hun medewerking verleend, zowel aan het podiumprogramma en de tentoonstellingen als aan de media die aan het evenement waren verbonden: de Pasarkrant en Indisch Anders (van die laatste zijn alle edities te downloaden via de links hiernaast). Ter ere van deze zestigste editie geeft een select gezelschap kenners van de koloniale geschiedenis en liefhebbers van het Indische boek het jubilerend Tong Tong een reeks artikelen cadeau, te beginnen met vandaag. Op 24 mei aanstaande gaat de zestigste Tong Tong Fair open en tot die tijd treft u op www.indisch-anders.nl zes dagen van de week een nieuw stuk aan.

Als thema is gekozen voor het voetspoor dat Indische boeken op de auteurs en de samenleving hebben nagelaten: welke titels hebben de schrijvers individueel de ogen geopend voor de Indische en/of de Indonesische werkelijkheid? En welke boeken hebben een voorname rol gespeeld bij het beeld dat de gemiddelde Nederlander had van de koloniale geschiedenis?

Op 28 mei om 16.30 u houdt neerlandica en Indië-specialist Vilan van de Loo op de Tong Tong Fair een lezing met als titel ‘De grote twaalf; De Indische boeken die Nederland veranderden. Hieronder vindt u een lijst met links naar de reeds verschenen bijdragen in deze reeks.

ESTHER WILS