Opgroeien tijdens apartheid

Dit is deel 17 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Siegfried Huigen (1959) doceert Nederlandse en Zuid-Afrikaanse literatuur en cultuurgeschiedenis. Hij is verbonden aan de Universiteit van Wrocław in Polen en de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij publiceerde o.a. twee studies naar de koloniale geschiedenis van Zuid-Afrika — integraal te lezen bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren — en werkt aan een boek over overdracht van vroegmoderne, wetenschappelijke kennis in Oud en Nieuw Oost-Indiën van François Valentyn. Verder lezen

Anak Djawa (Kind van Java)

Dit is deel 16 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Henk Mak van Dijk (1955) is pianist en onderzoeker. Hij publiceerde in 2008 het boek De oostenwind waait naar het westen; Indische componisten, Indische compositie, 1898-1945 en bracht twee cd’s uit met deze composities. In het Atrium van het Stadhuis in Den Haag is vanaf 14 mei een tentoonstelling te zien over dit onderwerp, op initiatief van het Nederlands Muziek Instituut.
Verder lezen

Sporen van geweld

Dit is deel 15 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Gerard Termorshuizen (1935) studeerde Nederlands en Geschiedenis. Hij promoveerde op P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe en was tekstbezorger van Daums Verzamelde romans. Hij was jarenlang als gastonderzoeker verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden, waar hij zich bezighield met de Indische pers. Daarover publiceerde hij een tweedelig standaardwerk. Zijn recentste uitgave (met Coen van ’t Veer) is een bundel Haags-Indische columns van Herman Salomonson, alias Melis Stoke, wiens biografie hij al eerder schreef. Najaar 2018 verschijnt van het duo Termorshuizen-Van ’t Veer de biografie van Dominique Berretty. Verder lezen

Den Haag als Indische hoofdstad

Hoezeer Den Haag voor de tweede wereldoorlog was ingericht op verlofgangers, studenten en repatrianten uit Indië, wordt weer eens duidelijk in de fascinerende columns van Melis Stoke, waaruit onlangs een keuze is samengesteld en ingeleid door Gerard Termorshuizen en Coen van ’t Veer, onder de titel Indisch leven in Den Haag, 1930-1940; Vijftig columns van Herman Salomonson. Gerard Termorshuizen is de ideale bezorger: hij kent Salomonson door en door en schreef eerder diens biografie. Esther Wils genoot van de columns. Verder lezen

Natuurtalent

Dit is deel 14 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Willem Otterspeer (1950) is emeritus hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij schreef o.a. een meerdelige geschiedenis van de Leidse universiteit en de biografie van W.F. Hermans. In zijn hoedanigheid van Gids-redacteur maakte hij zich sterk voor de Indische letteren, bijvoorbeeld in het themanummer over Tjalie Robinson. Verder lezen