Llewelyn Powys in Afrika: racist of kosmopoliet?

Dit is deel 22 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Arjen Mulder (1955) is bioloog, schrijver en essayist en doceert mediatheorie en social semiotics aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent en Codarts is Rotterdam. In 2016 verscheen zijn meest recente boek De successtaker; Adrien Turel en de wortels van de creativiteit, in 2019 verschijnt Vanuit de plant gezien. In september 2018 wordt hem de Dr. Wijnaendts Franckenprijs voor essayistiek van de Maatschappij der Nederlandse letteren uitgereikt. Mulder is oud-redacteur van De Gids en stelde voor dat tijdschrift het themanummer ‘Indische schrijfsters’ samen. Verder lezen

Mijn Indische boekenkast

Dit is deel 21 uit de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Adriaan van Dis (1946) werd geboren uit een Indische vader en een Hollandse moeder. Het gecompliceerde Indische gezinsleven vormt een belangrijk thema in zijn werk; de romans Nathan Sid (1983), Indische duinen (1994), Familieziek (2002) en Ik kom terug (2014) dragen een autobiografisch karakter. In 2017 verscheen Peter van Dongens stripbewerking van Familieziek — het project ontstond op initiatief van de schrijver. Van Dis schreef ook meermaals over Zuid-Afrika en Parijs, maakte televisiedocumentaires en een legendarisch boekenprogramma Hier is… Adriaan van Dis. Verder lezen

Het engagement van Lucebert

Dit is deel 20 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Susan Legêne (1955) is hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was zij lange tijd verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, sinds 1997 als hoofd museale zaken van het Tropenmuseum, waar zij verantwoordelijk was voor de herinrichting en de tentoonstelling Oostwaarts!  Kunst, cultuur en kolonialisme samenstelde (2003). Haar proefschrift uit 1998, De bagage van Blomhoff en Van Breugel, over Nederlandse natievorming en de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme, is integraal te lezen op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. In 2010 verscheen haar boek Spiegelreflex – culturele sporen van de koloniale ervaring. Verder lezen

De pers en de Indische emancipatiebeweging

Dit is deel 19 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Ulbe Bosma (1962) is bijzonder hoogleraar internationale comparatieve sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is daarnaast als onderzoeker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In 1997 verscheen zijn proefschrift Karel Zaalberg; Journalist en strijder voor de Indo, in 2003 De oude Indische wereld (met Remco Raben). Bosma heeft zich daarna bezighouden met de Indische pers, naoorlogse migrantenorganisaties, de geschiedenis van arbeid en arbeidsmigratie en doet momenteel onderzoek naar de geschiedenis van de wereldwijde productie, handel en consumptie van suiker. Verder lezen

De luisteraar

Dit is deel 18 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Remco Raben (1962) is bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de UvA en doceert geschiedenis van internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Zijn lange lijst van publicaties bevat o.a. Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland (redactie, 1999), De oude Indische wereld, 1500-1920 (2003, met Ulbe Bosma), The world of Jan Brandes. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa (2004, red. met Max de Bruijn). Hij was bij het NIOD mede-initaitiefnemer van het grootscheepse onderzoeksproject ‘Van Indië tot Indonesië. Herschikking van de Indonesische samenleving’ en is nu bezig aan een biografie van W.F. Wertheim. Verder lezen