Discussie: Dutch Racism

Eerder dit jaar verscheen het boek Dutch Racism, waarin Philomena Essed, hoogleraar aan de Amerikaanse Antioch University en de universiteit van het Zweedse Umeå, en Isabel Hoving, Diversity Officer en universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, wetenschappelijke artikelen en verhalen samen brachten over de kenmerken en diverse verschijningsvormen van racisme in Nederland. Een van die typisch Nederlandse kenmerken is nu juist dat racisme in Nederland moeilijk bespreekbaar is. Toch gaan we het op het Tong Tong Festival proberen, in samenwerking met Kosmopolis Utrecht, naar aanleiding van deze bundel (5 juni 2014 in het Tong-Tong-Theater).

Nancy Jouwe leidt het gesprek met:
– dr Dienke Hondius, universitair docent bij de Vrije Universiteit, een van de auteurs in het boek en in de beginfase ook actief betrok- ken geweest bij de samenstelling;
– Sarah Klerks, bestuurslid van Stichting Framer Framed, medewerker van Indisch 3.0, actief betrokken bij diverse netwerken die zich met racisme en postkolonialisme bezighouden;
– Carla Tjon, programmamaker,  publicist, schreef opiniestuk in NRC Handelsblad over racisme dat Chinezen in Nederland ont- moeten;
– Victor Joseph, journalist, radio- programmamaker (Suara Maluku, NTR), oud-medewerker van het Landelijk Buro Racismebestrijding, en gastdocent aan de School voor Journalistiek.

Nancy Jouwe wil met de gasten spreken over het boek zelf: het ontstaan, de achtergrond, de belangrijkste inzichten. Ten tweede wil zij de analyses uit het boek koppelen aan de ervaringen van mensen uit Molukse, Indische en Chinese gemeenschappen in Nederland.