Album van de Indische poëzie

Dit voorjaar verscheen, na een jarenlange voorbereiding, Album van de Indische poëzie, samengesteld door Bert Paasman en Peter van Zonneveld. In deze bloemlezing krijgt de beeldvorming van Indië, vanaf de VOC-tijd tot heden, gestalte in gedichten, liedjes en cabaretteksten. Bijna alle bekende Nederlandse dichters hebben iets over Indië geschreven: van Vondel en Bilderdijk tot Slauerhoff en Lucebert. 
In twee programma-onderdelen besteedt het Tong Tong Festival aandacht aan deze bundel. Bert Paasman en Peter van Zonneveld vertellen over de totstandkoming, met name over het moeizame selectieproces (“de bundel had vijf keer zo dik kunnen zijn”, verzuchtte Bert Paasman) en de criteria die de twee kenners daarvoor ontwikkelden (8 juni).

In een ander programma, dat i.s.m. Stichting Pelita gepresenteerd wordt, lezen Wieteke van Dort en Yvonne Keuls hun favoriete gedichten voor (2 juni).