De gecensureerde oorlog

2008-05-30-Pasar06_LouisZweersEind vorig jaar verscheen De gecensureerde oorlog; Militairen versus media in Nederlands-Indië 1945-1949, de dissertatie van kunst- en fotohistoricus Louis Zweers. Militaire voorlichtingsdiensten hadden grote invloed op de (foto-)berichtgeving over de oorlog in Nederlands-Indië 1945-1949. Aan de hand van nog niet eerder geraadpleegd archief- en fotomateriaal en gesprekken met legervoorlichters en fotografen reconstrueert Zweers in zijn boek de positie van deze diensten.

Het resultaat laat zien dat de beïnvloeding van de berichtgeving succesvol was. De legervoorlichtingsdiensten schetsten een te rooskleurig en vertekend beeld van de werkelijkheid in de tropische archipel. Ze voerden een propagandaoorlog en waren niet op zoek naar waarheidsvinding.
Op 1 juni 2014 vertelt Louis Zweers in het Tong-Tong-Theater meer over zijn onderzoek op de Tong Tong Fair.