Het Geheugenpaleis van het Nationaal Archief

In het najaar van 2013 opende het Nationaal Archief een nieuwe publieksruimte; in de openingstentoonstelling ‘Het geheugenpaleis’ worden aan de hand van documenten uit de collectie elf historische verhalen verteld, waaronder twee Indische.
Een van die verhalen gaat over de contractpensions waarin repatrianten na de onafhankelijkheid van Indonesië werden opgevangen. In dit deel van de tentoonstelling is o.a. de officiële acte van de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië te bezichtigen.

Vrouwen en de VOC
Het andere Indische verhaal in ‘Het geheugenpaleis’ gaat over vrouwen en de VOC. De geschiedenis van de VOC was namelijk niet alleen maar een mannenaangelegenheid. Vrouwen hebben als echtelieden, moeders, ronselaars en avonturiersters wel degelijk een rol gespeeld in de Compagnie. Michel Ketelaars schreef het boek dat de basis vormde voor dit deel van de tentoonstelling: Compagniedochters; Vrouwen en de VOC (1602-1795). Op het Tong Tong Festival geeft hij er een lezing over (2 juni).

Rondleiding
Bovendien organiseert het Nationaal Archief tijdens de Tong Tong Fair speciale rondleidingen door ‘Het Geheugenpaleis’ : van 3 t/m 6 juni, van 10.00 tot 11.00 uur, tegen gereduceerd tarief van € 2,50. Aanmelden vooraf gewenst: events@nationaalarchief.nl.

Op de foto door Anne Reitsma: Koning Willem-Alexander opent met algemeen rijksarchivaris Martin Berendse Het Geheugenpaleis.