Pa van der Steur, het boek

In januari promoveerde Vilan van de Loo aan Universiteit Leiden op Melati van Java, de eerste romancière van Nederlands-Indië. Dat maakt haar handen vrij voor een nieuw groot project: een biografie van Pa van der Steur. Ooit wist iedereen wie hij was: zendeling en tehuisvader van minstens zevenduizend kinderen. In Nederlands-Indië zorgde hij voor deze ‘Steurtjes’, zoals de kinderen werden genoemd.

Vilan van de Loo en Pa van der Steur

In 1893 arriveerde Pa (Johannes) van der Steur (1865–1945) in Indië, waar hij al snel kinderen bij zich in huis nam. Dat zou uitgroeien tot zijn levenswerk: kinderen onderdak geven, een opleiding en liefde. “Hoewel er al het een en ander is gepubliceerd over Van der Steur”, vertelt Vilan, “is er is nog geen gedegen biografie die aantrekkelijk is voor het grote publiek.” Dat die biografie er nu kan komen, is dankzij subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds voor de Bijzondere Journalistieke Projecten. Stichting Tong Tong geeft de biografie uit, die in 2015 zal verschijnen wanneer het precies 150 jaar geleden is dat ‘Pa’ geboren werd.

Vilan heeft onder meer toegang gekregen tot de kerkarchieven van de Zevendedag Baptisten in Haarlem door wie Pa in 1893 als zendeling werd uitgezonden.
In maart jongstleden heeft ook het bestuur van de Stichting Pa van der Steur vier strekkende meter archief van de weeshuizen van Pa van der Steur overgedragen aan het KITLV. Het KITLV had al de beschikking over de leerlingenadministratie van deze weeshuizen in Magelang en Jakarta (het zogeheten pupillenarchief), zowel op microfilm als origineel. Ondanks deze archieven is de biografe op zoek naar méér biografisch materiaal, zoals films die in de jaren ’30 zijn gemaakt, en méér ontmoetingen met Steurtjes.

Vilan van de Loo studeerde Indische letterkunde. Haar eerste biografie ging over mevrouw J. Kloppenburg-Versteegh. Daarna verschenen biografieën over Beata van Helsdingen-Schoevers en Lin Scholte. In januari promoveerde ze op een biografie over de eerste grote Indische romancière van Nederland, Melati van Java (1853– 1927). Haar laatste boek [over Indië] is Familie gebleven; Hulp aan Landgenoten in Indonesië (2008).

LEZING EN TALKSHOWS
Vilan van de Loo zal tijdens het Tong Tong Festival een lezing geven over Pa van der Steur (29 mei). Ook zijn in een van haar drie Eerste Generatie Shows Oud-Steurtjes te gast (7 juni).