Categoriearchief: Het voetspoor van Indische boeken

Het engagement van Lucebert

Dit is deel 20 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Susan Legêne (1955) is hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was zij lange tijd verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, sinds 1997 als hoofd museale zaken van het Tropenmuseum, waar zij verantwoordelijk was voor de herinrichting en de tentoonstelling Oostwaarts!  Kunst, cultuur en kolonialisme samenstelde (2003). Haar proefschrift uit 1998, De bagage van Blomhoff en Van Breugel, over Nederlandse natievorming en de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme, is integraal te lezen op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. In 2010 verscheen haar boek Spiegelreflex – culturele sporen van de koloniale ervaring. Lees verder Het engagement van Lucebert

De pers en de Indische emancipatiebeweging

Dit is deel 19 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Ulbe Bosma (1962) is bijzonder hoogleraar internationale comparatieve sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is daarnaast als onderzoeker verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In 1997 verscheen zijn proefschrift Karel Zaalberg; Journalist en strijder voor de Indo, in 2003 De oude Indische wereld (met Remco Raben). Bosma heeft zich daarna bezighouden met de Indische pers, naoorlogse migrantenorganisaties, de geschiedenis van arbeid en arbeidsmigratie en doet momenteel onderzoek naar de geschiedenis van de wereldwijde productie, handel en consumptie van suiker. Lees verder De pers en de Indische emancipatiebeweging

De luisteraar

Dit is deel 18 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Remco Raben (1962) is bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de UvA en doceert geschiedenis van internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Zijn lange lijst van publicaties bevat o.a. Beelden van de Japanse bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland (redactie, 1999), De oude Indische wereld, 1500-1920 (2003, met Ulbe Bosma), The world of Jan Brandes. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa (2004, red. met Max de Bruijn). Hij was bij het NIOD mede-initaitiefnemer van het grootscheepse onderzoeksproject ‘Van Indië tot Indonesië. Herschikking van de Indonesische samenleving’ en is nu bezig aan een biografie van W.F. Wertheim. Lees verder De luisteraar

Opgroeien tijdens apartheid

Dit is deel 17 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Siegfried Huigen (1959) doceert Nederlandse en Zuid-Afrikaanse literatuur en cultuurgeschiedenis. Hij is verbonden aan de Universiteit van Wrocław in Polen en de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij publiceerde o.a. twee studies naar de koloniale geschiedenis van Zuid-Afrika — integraal te lezen bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren — en werkt aan een boek over overdracht van vroegmoderne, wetenschappelijke kennis in Oud en Nieuw Oost-Indiën van François Valentyn. Lees verder Opgroeien tijdens apartheid

Anak Djawa (Kind van Java)

Dit is deel 16 in de reeks ‘Het voetspoor van Indische boeken’.

Henk Mak van Dijk (1955) is pianist en onderzoeker. Hij publiceerde in 2008 het boek De oostenwind waait naar het westen; Indische componisten, Indische compositie, 1898-1945 en bracht twee cd’s uit met deze composities. In het Atrium van het Stadhuis in Den Haag is vanaf 14 mei een tentoonstelling te zien over dit onderwerp, op initiatief van het Nederlands Muziek Instituut.
Lees verder Anak Djawa (Kind van Java)